อุดรธานี พสกนิกรเตรียมเฝ้ารับเสด็จในหลวง ร.10

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศโทภักดี เเสงชูโต ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางตรวจเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จประกอบพิธี เปิดอาคารที่ทำการ ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ เเละร่วมประชุม ที่ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง จ.อุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง มายังกองบิน 23 อุดรธานี เวลา 17.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เสด็จฯด้วยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยัง ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้พสกนิกรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ บริเวณลานจอดเครื่องบิน หน้ากองบังคับการกองบิน 23 โดยพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ เเต่งกายในชุดสุภาพหลากสี หรือสวมใส่ชุดขององค์กร , ชุดพื้นเมือง , ชุดเชื้อชาติ , หรือชนเผ่า

อุดรธานีเป็นจังหวัดที่สามของภาคอีสานต่อจากสกลนครเเละอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมา หลังจากพิธีพระบรมราชภิเษก โดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเเทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 ซึ่งชาวอุดรธานีถือเอาวันที่ 29 มกราคมของทุกปี จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

สำหรับศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เดิมใช้อาคารศาลาประชากรอุดรสามัคคี เป็นที่ทำการชั่วคราวมาตั้งเเต่ปี 2538 ปัจจุบันเป็นห้องประชุมสภาฯ เเละกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 569 ม.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ทหาร) ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 11 ไร่ 96 ตรว. เเล้วเสร็จเเละเข้าทำการมาตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม