ข่าว

เเอป MyMo ออมสินเพิ่มเมนูสมัครเเล้ ว สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บา ท

ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อสู้ภัยได้ในแอปมายโมโดยเริ่มเปิดให้ประชาชนลูกค้าธนาคารออมสินได้กดสมัครตั้งแต่ 13 พ.ค. เป็นต้นมา แต่มีบางคนกดยืมเงินมายโมไม่ได้เพราะไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาทปรากฏขึ้นมา

ธนาคารออมสินจะเปิดให้มีเมนูนี้อีกทีในอาทิตย์หน้า รอกดได้ในแอปมายโม

สินเชื่อในมายโมมาตรการสู้ภัย 10000 บาท ปล่อยกู้ให้อาชีพอะไรบ้าง

ตามข้อมูลของออมสินปล่อยให้ 3 กลุ่มอาชีพได้กู้สินเชือมาตการสู้ภัย มีดังนี้

 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 2. ผู้ประกอบการรายย่อย
 3. ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพราะอะไร

หลายๆท่านที่ติดตั้งแอปมายโมมาแล้วจะพบกับเมนูมาตการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ที่ด้านล่างของหน้าจอ บางท่านมี บางท่านไม่มี ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า ไม่มีเมนูสินเชื่อในแอปมายโมเพราะอะไร ?

ทำไหมไม่มีเมนูสมัครมาตรการสินเชื่อในแอปมายโม

ธนาคารออมสินจะใช้ข้อมูลของท่านในตอนที่ท่านยื่นเปิดบัญชีธนาคาร หากมีข้อมูลไหนไม่ตรงโปรดติดต่อสาขาธนาคารออมสินเพื่อแก้ไขข้อมูล เช่น ตอนเปิดบัญชีท่านกรอกรายละเอียดในช่องอาชีพเป็นว่างงาน แต่ต่อมาท่านได้ทำงานเป็นครู เป็นต้น

 1. ลูกค้าใหม่ที่ติดตั้ง MyMo หลังจาก 1 พ.ค. 64
 2. ไม่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด (เฟสที่ 1)
 3. ไม่อยู่ใน 3 กลุ่มอาชีพที่เปิดให้สมัครสินเชื่อ
 4. มีรายได้เกิน หรือ ต่ำกว่าเกณฑ์
 5. มีอายุที่ต่ำ – เกินกว่าเกณฑ์
 6. ยังไม่อัปเดตแอปมายโมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (iOS 2.0.0, Android 2.0.1, AppGallery มือถือ Huawei 2.0.1)

เมื่อคุณเข้าเกณฑ์สมัครสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท ระบบ AI จะแสดงเมนูนี้ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

ใครบ้างกู้สินเชื่อสู้ภัยในแอป MyMo ได้

ธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อในแอปมายโมให้กับลูกค้าของทางธนาคารเท่านั้น โดยจะแบ่งการปล่อยกู้ออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสที่ 1 เริ่มปล่อยกู้ 13 พ.ค. 64

ปล่อยเมนูสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยขึ้นในแอปมายโม (MyMo เวอร์ชั่นเก่า)

 • ลูกค้าของธนาคารออมสิน
 • เปิดบัญชี และมีแอปมายโม ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64
 • อยู่ในพื้นที่สีแดงแข้ม คือ กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ นนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

15 พ.ค. ออมสินประกาศให้คนที่เคยกู้สินเชื่อในมาตรการก่อนๆ สามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยได้

เฟสที่ 2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64

จริงๆ ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยให้ยื่นกู้ในวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นมีปัญหาแอปธนาคารออมสินล่ม (แอป MyMo ล่ม) ทำให้ต้องเลื่อนออกไปเป็นต้นสัปดาห์หน้า (ประมาณวันที่ 24 – 26 พ.ค.นี้)

 • เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน
 • เปิดบัญชี และมีแอปมายโม ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64
 • ทั่วประเทศ
 • คนที่เคยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จา่ย สามารถยื่นกู้ในสินเชื่อสู้ภัยนี้ได้

เฟสที่ 3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ยังไม่ระบุวันที่

สำหรับกลุ่มเฟสที่ 3 นี้จะเป็นลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบอีกต่อไป

 • เปิดบัญชีใหม่ และติดตั้งแอปมายโมหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 64
 • รอสรุปรายละเอียด

Related Articles

Back to top button
Close
Close